To modyfikacja spoczynkowego badania EKG, która polega na znacznym wydłużeniu czasu przeprowadzania badania. Trwa ono dobę lub dwie, podczas gdy tradycyjne zajmuje kilkadziesiąt sekund. EKG rejestrowane jest w sposób ciągły za pomocą jednorazowych elektrod, a zapis tworzony jest na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku danych, może to być na przykład karta pamięci Flash.